Wokół nas żyją dzieci chore. Chore nieuleczalnie z więcej lub mniej poważniejszymi schorzeniami. Mnóstwo