Kraków przychylny przedsiębiorcom

Głównym z trudnych problemów w lwiej części miast w naszym kraju jest stan dróg. Polskie gminy są nie dostosowane do tak wielkiego nasilenia ruchu, jaki powstał przez zwiększenie się liczby pojazdów na naszych szosach. Z tego powodu główną z najbardziej istotnych inwestycji jakie musi rozpocząć niemalże każda gmina jest zainwestowanie środków w transport i infrastrukturę komunikacyjną. Nawierzchnie drogowe i transport miejski to priorytet, jaki pozwoli zwiększyć zadowolenie mieszkańców a także poprawi integralność gospodarki miasta.

Wśród innych miast, inwestycje drogowe w grodzie Kraka mocno się wybijają. Mieszkańcy w referendum wypowiedzieli się za metrem, ale przed tym jak ono zostanie zbudowane, w rozwój komunikacji miejskiej oraz drogi potrzeba zainwestować dużo środków . Spośród ważniejszych inwestycji warto wymienić:
w pełni elektryczną linię autobusową – pierwszą w kraju,
nowoczesne torowisko na Ruczaju,
całkowicie przebudowany dworzec kolejowy wraz z centrum handlowym.
Poza tym, w planach miasto przewiduje budowę przynajmniej kilkanaście nowych połączeń pomiędzy już wybudowanymi połączeniami i naprawy istniejących połączeń autobusowych oraz połączeń podmiejskich.
Krakowianie remontów nie znoszą – problemy w poruszaniu się i dojazdach do biur dają się im we znaki w codziennym życiu. Warto zaś mieć jasność tego, że bez inwestycji jakość dróg nie może być lepsza i aby mieszkało się wygodniej, wymagać trzeba wytrwałości.Jacek Majchrowski opinie
Przekazywanie środków w komunikacje to nie tylko kolejne drogi, jak również lepszej jakości nawierzchnia jezdni, która będzie lepsza i odporna. ( kolejnym z przykładów może być odporna na ścieranie nawierzchnia drogi na przedłużeniu dróg Zakopiańska – Brożka i na zachodniej jezdni Wadowickiej). Oczywiście, miasto potrzebuje jeszcze kolejnych zmian i inwestycji, by jeździło się po nim wygodnie. Zarówno autem, ale też autobusami. Mimo to widać jasno, że wszystko jest na prostej drodze do tego, by Krakusom mieszkało się tu naprawdę miło i z zadowoleniem.