Pośród wielu miast w kraju, miasto Kraków wyróżnia się nie tylko w obszarze kultury