Są w życiu sytuacjez którymi po prostu sobie nie radzimy. Z trudem radzimy sobie