W szeregu przypadków napotykamy się z negowaniem jakiegokolwiek atrybutu chirurgicznego modyfikowania urody. Nie jest